Updating

Updating

Novi Vinodolski apartments: Rent holiday apartments in Novi Vinodolski

All filters

Filters (1)

Clear filters

3,597 apartments

Applied filters (1)

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 6

from £88 / night

£617 / week

1 / 19

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 8

from £105 / night

£734 - £1,145 / week

1 / 17

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 10

from £123 / night

£861 - £1,375 / week

1 / 22

Holiday apartment with swimming pool in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 5

from £103 / night

£719 / week

1 / 29

Holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 4

from £59 / night

£411 - £617 / week

1 / 13

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 4

from £101 / night

£706 / week

1 / 24

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 8

from £127 / night

£889 - £1,036 / week

1 / 19

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 4

from £44 / night

£309 / week

1 / 24

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 5

from £112 / night

£781 / week

1 / 27

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 5

from £73 / night

£507 / week

1 / 17

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 6

from £140 / night

£980 / week

1 / 34

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 6

from £79 / night

£548 / week

1 / 39

Holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 6

from £157 / night

£1,096 / week

1 / 6

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 3

from £58 / night

£404 / week

1 / 32

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 5

from £39 / night

£274 / week

1 / 18

Apartment letting in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 3

from £41 / night

£281 / week

1 / 20

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 4

from £56 / night

£391 / week

1 / 26

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 5

from £69 / night

£480 / week

1 / 25

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 6

from £49 / night

£342 / week

1 / 20

Novi Vinodolski holiday apartment accommodation

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 5

from £73 / night

£507 / week

1 / 16

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 6

from £63 / night

£437 / week

1 / 28

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 4

from £63 / night

£439 / week

1 / 30

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 6

from £73 / night

£509 - £812 / week

1 / 26

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 3 bathrooms • sleeps 4

from £84 / night

£582 / week

1 / 7

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 8

from £73 / night

£507 / week

1 / 39

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

4 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 8

from £87 / night

£610 / week

1 / 24

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 8

from £137 / night

£822 / week

1 / 27

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 3

from £51 / night

£355 / week

1 / 27

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 3

from £73 / night

£507 / week

1 / 35

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 5

from £51 / night

£357 / week

1 / 22

Apartment rental in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 4

from £98 / night

£683 / week

1 / 22

Holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

2 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 6

from £80 / night

£555 / week

1 / 21

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 4 bathrooms • sleeps 6

from £81 / night

£567 / week

1 / 23

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 7

from £71 / night

£493 / week

1 / 31

Holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 6

from £110 / night

£767 / week

1 / 40

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 6

from £167 / night

£1,165 / week

1 / 18

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 1 bathroom • sleeps 8

from £60 / night

£420 - £900 / week

1 / 21

Holiday apartment in Novi Vinodolski

Novi Vinodolski apartment

3 bedrooms • 2 bathrooms • sleeps 7

from £71 / night

£493 / week

1 / 23

Holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 4

from £51 / night

£355 / week

1 / 26

Novi Vinodolski holiday apartment rental

Novi Vinodolski apartment

1 bedroom • 1 bathroom • sleeps 2

from £55 / night

£384 / week

1 / 5

×

Also consider